Privacy statement

Algemeen

Het vertrouwen dat het Bouwinvestpanel geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk- of privacygevoelig bestempeld kunnen worden. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Dataverzameling

DirectResearch, een onafhankelijk marktonderzoekbureau, verzamelt voor Bouwinvest met behulp van het Bouwinvestpanel via online enqu�tes gegevens over een breed scala van onderwerpen. Bouwinvest is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze op individueel niveau niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. DirectResearch en/of Bouwinvest geven geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden.

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Het Bouwinvestpanel verloot jaarlijks een prijs onder de geregistreerde panelleden. Uw contactinformatie, zoals uw e-mailadres, is niet gekoppeld aan onderzoekresultaten. Uw e-mailadres wordt enkel en alleen voor het uitnodigen voor onderzoeken en voor het contact van de prijswinnaars gebruikt.

DirectResearch en Bouwinvestpanel nemen alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen bevinden zich op servers achter een firewall en/of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van DirectResearch, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.

Het panel van Bouwinvestpanel

Als men toestemt om mee te doen aan het panel, wordt het persoonlijk profiel van de respondent opgeslagen in het Bouwinvestpanel. Doel is het uitvoeren van marktonderzoek van uiteenlopende aard. Het persoonlijk profiel bestaat uit het voornaam, tussenvoegsel en achternaam, postcode, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, complexnaam, start contractdatum, segment (type huurder) en regio.

Indien nodig vragen wij (maximaal een keer per jaar) panelleden de gegevens in het Bouwinvestpanel te controleren en dit te bevestigen, of eventueel de gegevens te wijzigen. Als een panellid zelf aangeeft niet meer lid te willen zijn van het panel, worden alle gegevens uit het panel verwijderd.

Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u uw gegevens inzien, wijzigen/aanvullen of verwijderen. Hiervoor heeft u een e-mailadres en wachtwoord nodig, die u per e-mail van ons heeft ontvangen bij opname in het bestand. Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u op de website een nieuw wachtwoord aanvragen.

Cookies op de website

Voor de website www.bouwinvestpanel.nl maakt DirectResearch gebruik van cookies voor de website (functionele cookies t.b.v. Google Analytics). De cookies worden gebruikt voor de verbetering van onze dienstverlening aan klanten in het algemeen, en de werking van de website in het bijzonder.